ערב מוסיקאלי

עלאא שורש – שירה 18/10/21 ב 22.00
להקת הילא בליווי האמן זיוואר בהלול ב 19/19/21 בשעה 22.00
ורביע חורי – שירה – 19/10/21 בשעה 22.30

בגני הפסטיבל