מופע פותח : תומר שרון – תומאש 10.11

איך הוא הורעל, סומם, נשרף, הושלך, נחשק, רומה, נחשף, נלעג בידי הגורל ושרד כדי לספר.