תעלולי סקפן

תעלולי סקפן

עיבוד לטובת נוסח ערבי בהפקת המרכז לתיאטרון עכו

תעלולי סקפן
مقالب سْكَبينُو

מולייר
موليير

[ עיבוד לטובת נוסח ערבי בהפקת המרכז לתיאטרון עכו ]
ארגנט אביהם של אוקטב וזרבינט
آرجانت والد أوكتاب وزربينت
ז'רונט אביהם של ליאנדר והיאסינט
جِرونت والد لياندر وهياسينت
אוקטב בנו של ארגנט, אוהב את היאסינט
أوكتاف ابن آرجنات وحبيب هياسينت
ליאנדר בנו של ז'רונט, אוהב את זרבינט
لياندِر ابن جرونت وحبيب زربيت
זרבינט צוענייה, עד שנודע שהיא בת לארגנט
زِرْبِنت غجرية، فيما بعد نكتشف أنها ابنة ارجانت
היאסינט בתו של ז'רונט, אוהבת את אוקטב
هياسينت ابنة جرونت وحبيبة أوكتاب
סקפן משרתו של ליאנדר, נוכל
سكابينو خادم لياندر محتال
סילביה משרתת של אוקטב
سيلفيا خادمة أوكتاب
נרין אומנתה של היאסינט
نرين مربية هياسينت

שיתוף:
תעלולי סקפן