שביל הסיפור

שביל הסיפור

פעילות אומנותית חדשה לתלמידים יוצרים:

1. מחלקים את התלמידים לשלושה או ארבע קבוצות.
2. כל שחקן עובד עם קבוצה בנפרד.
3. גילוי כישרונות אצל התלמידים דרך הפעילות.
4. קריאת סיפור לכל קבוצה בצרוה תיאטראלית משעשעת.
5. התלמידים עצמם מגלמים תפקידים ומצגים מול שאר הקבוצות.
6. מספר המשתתפים בטווח בין 45 עד 80 תלמידים.

מטרת הפעילות:

1. גילוי הכישרונות והיכולת לביטוי.
2. העשרת המודעות אצל התלמידים על חשיבות הקריאה והסיפור.

 

שיתוף:
שביל הסיפור