משאלה מכוכב

משאלה מכוכב

אישה וכוכב נשבעים לברית מקודשת עד שהמוות יפריד בניהם. אישה יהודיה, ישראלית, דור שני לשואה נישאת לכוכב שהוא מגן דוד (הסמל הדתי והלאומי של היהודים)

מהזיווג הקדוש ייוולד משיח בן דוד ואיתו הקץ לאלפיים שנות גלות ונדודי היהודים. בית המקדש השלישי ירד בשלמותו מהשמיים, בארץ ציון ירושלים. העם היהודי יביא ישועה לעולם.

אישה ממהרת לירושלים, היא חייבת להגיע בזמן. היא נושאת ברחמה את זרע גאולת העולם כולו.ישראל. יום העצמאות. טקס מסורתי מודרני של הדלקת משואות .

ילדה, דור שני לשואה, נבחרת להדליק משואה לזכר הניספים. ילדה ממהרת לירושלים, היא חייבת להגיע בזמן. היא אוחזת בידה את לפיד הזיכרון הלאומי כולו.

מסע נוקב דרך הלאומיות הדתית היהודית ההיסטורית בזיקה ללאומיות הישראלית בהווה תוך בחינת כוחה המשחית ועד ההיפוך בין היות קורבן חלש וחולם אל הזמן בו מתגשם החלום.

 

 

משאלה מכוכב

שיתוף:
משאלה מכוכב