בבל

בבל

מפגש בין יוצרים מיפן, גרמניה, אוסטריה, ישראל, פלסטין והולנד. שיצרו כל אחד בשפתו, אירוע תיאטרלי בעל שפה משותפת.

הקבוצה יוצאת למאבק בממסד, תוך ויתור על חופש הפרט ועל האינדוידואליות.

ההצגה בוחנת ומטשטשת את הגבולות בין רצון החברה לרצון המנהיג, ולמעשה מציבה בפנינו את המנהיג כמראה לפרצופינו שלנו.

בבל

שיתוף:
בבל