ארבייט מאכט פריי

ארבייט מאכט פריי

ההצגה איננה על השואה, היא עוסקת בבני הדור השני והשלישי ובהשפעת השואה עליהם, איך הם מתמודדים עם חיי היום יום בצל השואה במישור האישי והקולקטיבי. איך מורשת עם ומיתוסים ישראליים מובהקים מוצגים בהווה ומה מידת חלקם בעיצובם של המבצעים היוצרים.

ארבייט מאכט פראיי

 

שיתוף:
ארבייט מאכט פראיי